Fordi det vedrører os

Miljø og sikkerhed

Norplan Entreprise tilstræber sig at være en samfunds ansvarlig, rummelig og udviklende arbejdsplads, som tilbyder vores medarbejdere et trygt og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold.

Det gode arbejdsmiljø skal modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer, motivere medarbejderne og sikre trivsel på arbejdspladsen.

Vi forpligter os som virksomhed til at forebygge arbejdsskader og arbejds relateret sygdomme.

Vi evaluerer årligt vores miljø- og arbejdsmiljøpolitik for at sikre, at vores virksomhed lever op til de krav, som teknologien, samfunds udviklingen og vores kunder vil sætte i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø.

Norplan arbejder for at reducere miljø- og klimamæssige påvirkninger fra produktion og effektivisere anvendelsen af ressourcer og optimere håndtering af affald, og som minimum overholder vi til enhver tid gældende regler på miljøområdet på den egn, hvor arbejdet udføres.

Døgnservice
31 18 90 70
Send os
en mail